Trang thông tin

Dành cho cộng đồng Tài xế & Khách hàng

Trở về
SCB kết nối ZuumViet, đối tác nhận ưu đãi đặc biệt

ZuumViet chính thức hợp tác toàn diện cùng ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tạo điều kiện mở tài khoản miễn phí dành cho tài xế.

Ngoài ra:

+ Mở thẻ SCB giúp thuận tiện cho việc giao dịch giữa ZuumViet với tài xế khi thanh toán.
+ Tài xế được miễn phí - phí thường niên trong năm đầu tiên.
+ Việc chuyển tiền trực tuyến bằng hình thức internet banking (trong cùng hệ thống SCB hoặc đến ngân hàng khác) sẽ không bị mất phí.
+ Miễn phí khi rút tiền tại các ATM của SCB và kèm theo những chương trình hỗ trợ khác dành cho tài xế.