Dịch vụ của ZUUMVIET

ZUUMBIKE

Giá cước 2 km đầu tiên

11.000đ

Giá cước mỗi km tiếp theo

3.200đ

ZUUMCAR (4 CHỖ )

Giá cước 2 km đầu tiên

24.000đ

Giá cước mỗi km tiếp theo

8.900đ

ZUUMLUX

Giá cước 2 km đầu tiên

60.000đ

Giá cước mỗi km tiếp theo

20.000đ

ZUUMBIKE+

Giá cước 2 km đầu tiên

14.000đ

Giá cước mỗi km tiếp theo

4.200đ

ZUUMCAR ( 7 CHỖ )

Giá cước 2 km đầu tiên

24.000đ

Giá cước mỗi km tiếp theo

11.400đ

ZUUMSUPLUX

Giá cước 2 km đầu tiên

150.000đ

Giá cước mỗi km tiếp theo

40.000đ

Quyền lợi ZUUMVIET dành cho Đối tác tài xế

Công việc 
tự do

Thăng tiến 
dễ dàng

Thu nhập 
gia tăng

Nhận nhiều 
khoản thưởng

Quy trình sử dụng

1Nhận đặt chuyến
2Nhận cuốc xe
3Đón khách
4Trả khách

Tải ứng dụng ZUUMDRIVER ngay

OR

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp