Cộng đồng ZuumViet

Câu chuyện về ZuumViet

Câu chuyện bắt đầu từ những suy nghĩ…
Làm thế nào để công nghệ ưu việt và tiên tiến do chính tay người Việt tạo ra được khẳng định & phát triển mạnh mẽ?

Tầm nhìn khải tượng

TỰ HÀO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Phát triển việc áp dụng công nghệ kết nối của kỹ sư Viẹt Nam, góp phần phát triển & làm giàu đất nước.

DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG

Cam kết chuẩn chất lượng cao nhất, luôn luôn cải tiến để hoàn thiện mình.

NÂNG TẦM CỘNG ĐỒNG

Phát triển cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng trẻ, tương lai của đất nước.

KẾT NỐI VƯƠN XA

Kết nối và phát triển nhiều lĩnh vực trong tương lai: vận tải, du lịch, tiêu dùng, giáo dục.

Giá trị cộng đồng

Một trong những mục tiêu đặc biệt trong chiến lược phát triển thị trường của ZuumViet đó là tập trung vào việc phát triển & xây dựng cộng đồng.

Đối với ZuumViet, Cộng Đồng là nền tảng cốt lõi cho phát triển doanh nghiệp. Vì cộng đồng càng lớn, ZuumViet càng ảnh hưởng, cộng đồng càng phát triển, ZuumViet càng bền vững.

Vì thế, ZuumViet tập trung xây dựng các chính sách có ích lợi lâu dài đối với cả đối tác Tài Xế và Khách hàng, cũng như quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

CÔNG BÌNH: Làm điều ĐÚNG

  • Đúng pháp luật.
  • Đúng lương tâm.
  • Đúng đạo đức.

NHÂN TỪ: Làm điều TỐT

  • Yêu thương, giúp đỡ.
  • Nhân ái, sẻ chia.
  • Phát triển cộng đồng.
  • Nâng tầm cuộc sống.

KHIÊM NHƯỜNG: Làm với Ý THỨC và HỌC HỎI

  • Sống đúng vị trí và bổn phận.
  • Ý thức trách nhiệm.
  • Học hỏi người khác.