CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ZUUMVIET

Trang đối tác & khách hàng

Trở về
Quy trình giao nhận vận chuyển

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

 1. Người giao hàng:
 • Khách hàng đăng ký thông tin trên website ZuumViet.vn, lựa chọn
 • Hình thức giao hàng
 • Loại hình giao hàng
 • Hình thức thanh toán
 • Thông tin đặt giao hàng
 • Xác nhận thông tin trên website.
 • Xác nhận thông tin qua điện thoại với tài xế.
 • Giao hàng đúng thời gian thỏa thuận.
 • Thanh toán cho đối tác tài xế trong trường hợp người gửi hàng trả tiền.
 1. Người nhận hàng:
 • Xác nhận thông tin nhận hàng qua điện thoại với tài xế.
 • Nhận hàng đúng thời gian thỏa thuận.
 • Thanh toán cho đối tác tài xế trong trường hợp người nhận hàng trả tiền.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC TÀI XẾ:

 • Đối tác tài xế nhận đơn hàng, liên hệ khách hàng, xác nhận thông tin.
 • Đối tác tài xế đến nơi, nhận hàng và nhận tiền thanh toán.
 • Đối tác tài xế liên hệ Người nhận, thông báo thời gian giao hàng dự kiến.
 • Tài xế chuyển hàng đi, đến nơi, liên hệ người nhận hàng, thông báo hàng đến.
 • Giao hàng.