CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ZUUMVIET

Trang đối tác & khách hàng

Trở về
Quy trình thanh toán

I. Thanh toán giữa người mua – người bán (khách hàng và đối tác..)

Khách hàng sẽ phải thanh toán cước phí sử dụng dịch vụ cho đối tác tài xế bằng các phương thức thanh toán được đề xuất thông qua Website dành cho Khách hàng được áp dụng vào từng thời điểm, bao gồm các hình thức sau ( tùy từng trường hợp áp dụng):

+ Tiền mặt

+ Ví điện tử

Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt (áp dụng cho tất cả các loại hình dịch vụ ZuumViet)

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về Dịch vụ Giao hàng trên Website.

Bước 2: Khách hàng chọn phương thức thanh toán khi nhập thông tin về đơn giao hàng trước khi nhấn nút “Đặt Giao hàng”.

Bước 3: Đối tác tài xế xác nhận cung cấp dịch vụ và đến địa điểm đón gặp Khách hàng.

Bước 4: Đối tác tài xế kiểm tra tình hình hàng hóa theo quy định Nhà nước và Công ty. Ghi vận đơn.

Bước 5: Đối tác tài xế đến nơi gửi, cung cấp hàng hóa, vận đơn đúng người.

Bước 6: Khách hàng nhận hàng, thanh toán cước phí giao hàng cho đối tác tài xế.

(Trong trường hợp hàng giao không thành công, khách hàng gửi sẽ nhận lại hàng được hoàn trả và thanh toán 100% cước phí vận chuyển cho đối tác tài xế)

Cách 2: Thanh toán qua Ví điện tử

Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về Dịch Vụ Giao hàng trên Website

Bước 2: Khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng ví điện tử trước khi nhấn nút “Đặt Giao hàng”

Bước 3: Đối tác tài xế xác nhận cung cấp dịch vụ và đến địa điểm đón gặp Khách hàng.

Bước 4: Khoản thanh toán cước phí của Khách hàng sẽ được thực hiện sau khi Dịch vụ Giao hàng kết thúc.

II. Thanh toán giữa đối tác và Ban Quản Lý Website ZuumViet

 • Các đối tác tham gia Website ZuumViet sẽ đóng góp phí tham gia và phát triển Website ZuumViet cho ZuumViet. Phí tham gia và phát triển Website ZuumViet sẽ được khấu trừ trực tiếp trên mỗi đơn hàng thành công của các đối tác chấp nhận lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát của khách hàng theo tỷ lệ sau :
 • Đối tác xe gắn máy 2 bánh : 20% + 3% VAT + 1.5% thuế thu nhập cá nhân trên mỗi giá trị đơn hàng.
 • Đối tác xe tải: 20% + 3% VAT + 1.5% giá trị đơn hàng ( đã bao gồm các mức thuế )
 • Hình thức thanh toán : chuyển khoản
 • Cách thức :
 • Đối tác sẽ đăng ký mở tài khoản thẻ ngân hàng.
 • Sau khi có tài khoản, đối tác sẽ nộp phí duy trì chức năng nhận lệnh đặt giao hàng từ Website ZuumViet vào tài khoản cá nhân của mình, tối thiểu 10.000 đồng (Mười ngàn đồng), không giới hạn số tiền phí duy trì tối đa.
 • Sau khi nộp phí duy trì, đối tác tài xế đã có thể nhận các thông báo lệnh đặt giao hàng từ Website ZuumViet và có quyền quyết định cung cấp dịch vụ cho khách hàng đặt lệnh dịch vụ giao hàng, chuyển phát.
 • Mỗi khi đối tác tài xế chấp nhận lệnh đặt giao hàng bằng cách chọn ấn “Đồng ý nhận Giao hàng”, phí duy trì sẽ tự động trừ phí tham gia và phát triển Website ZuumViet cho ZuumViet và chuyển khoản phí này cho ZuumViet.
 • Khi số tiền duy trì trong tài khoản của đối tác tài xế thấp hơn mức phí tối thiểu 10.000 đồng, đối tác sẽ nhận được thông báo đề nghị nộp thêm tiền vào tài khoản của mình để duy trì chức năng nhận lệnh đặt giao hàng từ Website ZuumViet.
 • Khi phí duy trì trong tài khoản của đối tác tài xế thấp hơn mức phí tối thiểu 10.000 đồng, đối tác sẽ chưa thể nhận lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát của khách hàng thông qua Website ZuumViet cho đến khi phí duy trì được bổ sung vào nhiều hơn mức phí tối thiểu.
 • Đối tác tài xế có toàn quyền rút lại hết toàn bộ số tiền phí duy trì chức năng nhận lệnh đặt giao hàng trong tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào hoặc khi chấm dứt việc hợp tác với ZuumViet.