CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ZUUMVIET

Trang đối tác & khách hàng

Trở về
Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

I. Quy trình xác nhận đơn hàng

  • Hệ thống của ZuumViet chỉ xác nhận lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát của khách hàng khi khách hàng đã xác nhận bằng cách ấn nút “Đặt xe” với đầy đủ các thông tin về dịch vụ mong muốn được nhập vào;
  • Khi đó, Website ZuumViet sẽ tìm đối tác tài xế phù hợp nhất cho khách hàng.
  • Khi đối tác xác nhận cung cấp dịch vụ cho khách hàng, lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát của khách hàng sẽ trở thành đơn hàng và được gắn mã số đơn hàng.

Picture1             

Picture2_1

 

II. Quy trình hủy đơn hàng

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát hoặc đơn hàng đã xác nhận bằng các biện pháp sau:

  • Trong vòng 15 giây sau khi khách hàng ấn nút “Đặt giao hàng” để gửi lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát, khách hàng có thể ấn giữ nút “Hủy chuyến” trên màn hình để hủy lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát;
  • Sau khi lệnh đặt dịch vụ giao hàng, chuyển phát, trở thành đơn hàng (có đối tác nhận cung cấp dịch vụ), khách hàng cần liên lạc trực tiếp với đối tác (thông tin hiện trên Website) để thông báo về việc hủy đơn hàng, và ấn nút “Hủy đơn hàng” trên màn hình để hủy đơn hàng.